Feel Alive! - Tarieven
Feel Alive! - Al 10 jaar specialist

  Overzicht tarieven:

  (tarieven gelden per maand bij betaling per automatische incasso)
  

Wij houden van duidelijkheid en fexibiliteit! 

Daarom zijn al onze abonnementen maandcontracten, dit houdt in dat je een abonnement kunt opzeggen met één volledige kalendermaand opzegtermijn. Of je kunt je abonnement wijzigen per eerstvolgende maand wanneer je dit (schriftelijk of via email) vóór de 20e van een maand doorgeeft.

Onze regels en voorwaarden duidelijk op een rijtje:

  • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 25,00 (wanneer je je abonnement stopzet en binnen 6 maanden opnieuw lid wordt van onze club betaal je NIET opnieuw inschrijfgeld
  • Borg ledenpas bedraagt € 5,00
  • Omzetten/wijzigingen in abonnementen doorgegeven vóór de 20e, kunnen per de 1e van de opvolgende maand plaatsvinden. V.b. wijziging doorgegeven op 19 maart, wijziging gaat in per 1 april.
  • Voor het stopzetten van je abonnement geldt een volledige kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen geschiedt vóór de laatste dag van de maand, waarna de volgende maand als volledige kalendermaand opzegtermijn in acht wordt genomen. V.b. schriftelijk stopzetten op 14 maart, einde abonnement per 30 april.
  • Het bevriezen van een lidmaatschap kan maximaal 1 x per jaar, en voor maximaal 3 maanden aaneensluitend.